Arbetsgivare som samarbetspartner i utveckling av stödet till anhöriga

Projektet "Arbetsgivare för anhöriga" syftar till att tillsammans med arbetsgivare skapa ett anhörigvänligt arbetsliv. Projektet drivs av Nka och Anhörigas Riksförbund med medel från Socialdepartementet.
Elizabeth Hanson, FoU-ledare, Nka, Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka
Charlotte Jonasson Falk, projektledare, Nka

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-05-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson