Etik inom vården och omvårdnaden

Barbro Westerberg, överläkare inom barnneurologi och habilitering på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2020-03-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson