Anhörigas behov av stöd och stödformer

Joakim Öhlén, professor vid Göteborgs Universitet. Leder ett forskningsprogram med syfte om att öka kunskaper om personcentrering och palliativ vård.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2020-03-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson