Blandade Lärande Nätverk

Stina Lindén, anhörigstrateg i Hässleholms kommun, har deltagit i planeringen för BLN i
nordöstra Skåne, med fokus på Hässleholm.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Läs mer om anhörigstödet i Hässleholm

Senast uppdaterad 2016-11-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson