Resultat från en kartläggning av unga omsorgsgivare i Sverige

Charlotte Melander & Monica Nordenfors , Lektorer i socialt arbete på Göteborgs universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-02-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson