Samordning av socialtjänstens arbete för stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik – erfarenheter från ett utvecklingsarbete.

Marie Nyman, Socialstyrelsen, representanter från socialtjänsten i Tyresö och Umeå, Karin Alexanderson, forskare, Uppsala universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2014-01-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson