Äldre och samhället över tid

Jan-Olof Svensson arbetar som anhörigkonsulent, i Växjö och arbetar också som möjliggörare i Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Jan-Olof presenterar sina erfarenheter i arbetet med äldre och deras anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-02-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson