SDC och Nka informerar

Ansvariga för Svenskt Demenscentrum och Nationellt kompetenscentrum anhöriga informerar. Wilhelmina Hoffman, Geriatriker, VD vid SDC & Lennart Magnusson, sjuksköterska, docent, verksamhetschef vid Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen

Senast uppdaterad 2015-03-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson