Lars Sandman

Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås, etiker, kommer att tala om aktuella trender inom egenvård och den viktiga roll som anhöriga har när det gäller att hjälpa, stödja och vårda äldre, sjuka och/eller funktionsnedsatta närstående kopplat till en etisk analys och diskussion om att prioritera gemensamt beslutsfattande när det gäller vård- och omsorgsbehov.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Läs mer om konferensen här!

Senast uppdaterad 2015-06-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson