Introducing and promoting the issue of children as next of kin and young carers in Finland.

Introducing and promoting the issue of children as next of kin and young carers in Finland. Heino Malla Huhtonen Sanna. The Central Association of Carers in Finland and The National Family Association Promoting Mental Health in Finland, Finland.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS