Childrens trauma team

Childrens trauma team Acute intervention and support at traumas and losses. Widén Lars. Barntraumateamet, BUP, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Sweden.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS