Hur kan vi tillgodose barns behov av information, råd och stöd när en förälder är sjuk?

Hur kan vi tillgodose barns behov av information, råd och stöd när en förälder är sjuk? – erfarenheter från ett förbättringsarbete på hälsocentral. Luuk Liisa & Cheruiyot Johansson Emmy, Esplanadens hälsocentral, Västervik, Landstinget i Kalmar län. Sverige.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS