Parents with ADHD and/or Autism:

Parents with ADHD and/or Autism: Consequences for the child and methods for support, a systematic review. Janeslätt Gunnel & Afsaneh Roshanai. Department of Public health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Sweden.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS