2nd International Conference trailer

Vi vill samarbeta med barn och ungdomar för att få en bättre förståelse för hur vi bäst kan hjälpa barn som anhöriga och unga omsorgsgivare och säkerställa ett effektivt stöd för dem. Under konferensen kommer barn och ungdomar att aktivt medverka i presentationer, interaktiva work shops och seminarier.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-25 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS