Vem hjälper den som hjälper?

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Men när vården inte räcker till tvingas många anhöriga ta det övergripande vårdansvaret. Något som ofta leder till att de själva drabbas av psykisk ohälsa, blir sjukskrivna eller tvingas går ner i arbetstid.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

En film från Anhörigprojektet som finansierades av Allmänna arvsfonden och drivs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som är ett nätverk bestående av tolv medlemsorganisationer.

Senast uppdaterad 2021-08-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson