Om äldre, vårdkvalitet och anhörigstöd

Susanne Rolfner Suvanto, regeringskansliet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-26 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson