En film om psykisk ohälsa och att se anhöriga som en resurs inom vården.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

En film från Anhörigprojektet som finansierades av Allmänna arvsfonden och drivs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som är ett nätverk bestående av tolv medlemsorganisationer.

Senast uppdaterad 2021-08-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson