Om ungas upplevelser att leva nära någon med psykisk ohälsa, missbruk och sjukdom

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Denna film innehåller fakta om unga omsorgsgivare och ger en bild av hur vardagen kan se ut för ungdomar som har en närstående med missbruk, psykisk ohälsa eller sjukdom.

Vem är ung omsorgsgivare?

Unga omsorgsgivare är personer yngre än 18 år som ger vård, hjälp och stöd till en familjemedlem eller annan närstående. Att ta på sig en roll som ung omsorgsgivare innebär en ökad risk för omedelbara och långsiktiga problem avseende den psykiska hälsan, välbefinnandet och utvecklingen, liksom för övergången till vuxenlivet, den sociala delaktigheten, utbildningen och anställningsbarheten.

ME-WE-projektet

Mellan januari 2018 och juni 2021 pågick ME-WE-projektet. Målet med projektet var att stärka unga omsorgsgivares resiliens (motståndskraft), bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Läs mer om projektet 

Senast uppdaterad 2022-04-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson