Vår hörsel och olika hjälpmedel

Lotta Holmberg, audionom, och Markus Enger, kurator, ger infomation om vår hörsel och om de hjälpmedel som finns.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson