Att leva med och förlora en nära anhörig med kronisk och långvarig sjukdom

Vi möter personer som blir förälder till sin förälder och personer som långsamt förlorar sin partner.
Moderator Carina Hvalstedt, projektledare.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-12 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson