Internationella anhörigkonferensen i Leeds

Den femte internationella anhörigkonferensen i Leeds samlade över 500 forskare, praktiker och anhörigvårdare. Det övergripande temat var framtidens vård och omsorg och hur vi på bästa sätt ska stödja det växande antalet anhörigvårdare.
(05.07 min)

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson