Min resa till ett självständigt och kreativt liv

Malin Lucchesi, Bollnäs, berättar om sin uppväxt. Sverige har otroligt många rättigheter men färre möjligheter för människor som lever i någon form av utanförskap. Som egen individ så blir ansvaret sällan detsamma när en normativ samhällsgrupp definierar problematiker inom funktionsvariationer. Diskussion och beslut gällande en icke normativ person handlar oftast om att behandla, bota eller kemiskt avstänga. Varför? Finns det andra sätt? Vem äger egentligen rätten till sitt liv? Vad händer med människan när man aldrig blir accepterad eller bekräftat utifrån sin existens?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS