Blandade lärande nätverk

Lena Gustavsson Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Blandade lärande nätverk är en metod för att lära av varandra över verksamhetsgränser, yrkes- och intresseområden. Lena Gustavsson berättar om erfarenheter från nätverk som arbetat för att säkerställa information, råd och stöd till barn som anhöriga som lever i miljöer av psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS