Att gå från vårdande till stödjande arbetssätt

Anette Hjalmarsson, Halmstad kommun. För drygt ett år sedan fick Anette i uppdrag att utbilda alla gruppbostadsanställda i hur de ska hantera skydds- och begränsningsåtgärder. Det stod då klart hur lätt man gör en liten "tanke-vurpa" när det kommer till självbestämmande och glömmer förhålla sig till att de personer som man möter som har en nedsatt kognitiv förmåga och därmed nedsatt beslutsförmåga. Hon kommer belysa hur personal kan jobba med att hitta känslan av delaktighet när de möter personer med nedsatt kognitiv förmåga, och hur de skapar förutsättningar för den enskilde individen att få vara med och bestämma så mycket som möjligt utifrån förmåga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS