Mötesdagar 2014

Bild från konferensen

Årets mötesdagar ägde rum i Uppsala, Östersund och i Lund. Mötesdagarna vänder sig till anhöriga och deras närstående, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och beslutsfattare, idéburna organisationer och intresserade inom området.

I höger meny kan du ta del av inspelade föreläsningar.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson