Anhöriga och psykisk ohälsa

Mats Ewertzon, forskare och möjliggörare vid Nka föreläser på mötesdagen i Gävle om stöd till anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS