Mötesdagar 2012

NkA:s mötesdagar är ett gyllene tillfälle att förkovra sig inom anhörigområdet och ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper. På mötesdagarna kan du ta del av föreläsningar, seminarier och workshops inom områdena:

Anhöriga till äldre
Anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning
Barn som anhöriga
Anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Du hittar de inspelade föreläsningarna i höger meny!

Mötesdagar 2012

  • 10 oktober 2012, Göteborg
  • 24 oktober 2012, Sundsvall
  • 15 november 2012, Västerås
  • 6 december 2012, Lund

Senast uppdaterad 2021-09-02 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson