Anhörigstöd och familjeorienterad alkoholbehandling

Carin Wallman, möjliggörare och Ulrika Järkestig-Berggren, forskare. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson