BLN som metod i området psykisk ohälsa

Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Nka har i uppdrag av Socialdepartementet att medverka i utvecklingen av stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vad finns det för stöd idag? Vad är det anhöriga saknar? Ett arbetssätt som Nka har erfarenhet av är så kallade blandade lärande nätverk. Vid seminariet presenteras arbetssättet och de erfarenheter som gjorts av metodens tillämpning. Mats Ewertsson och Jan-Olof Svensson, Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS