Arbetsgivare för anhöriga

Arbetsgivare för anhöriga utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga

Erfarenheter från regeringsfinansierat samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare utvecklas stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden.

Vad vinner arbetsgivare, samhället och den enskilde på en anhörigvänlig arbetsplats?

Alf Andersson, Anhörigas Riksförbund, Charlotte Jonasson Falk, Trine Nyberg och Elizabeth Hanson, Nka.

Introduktion

Charlotte Jonasson Falk, projektledare, Arbetsgivare för anhöriga

Klicka här för att se filmen 

Anhörigas Riksförbund

Alf Andersson, ordförande

Klicka här för att se filmen

Trine Nyberg, förvärvsarbetande anhörig

Klicka här för att se filmen

Elizabeth Hanson

Professor i vårdvetenskap och FoU ledare i Nka

Klicka här för att se filmen

Charlotte Jonasson Falk

Projektledare Arbetsgivare för anhöriga

klicka här för att se filmen

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson