SPSM

Åke Larsson, utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson