Nka informerar

Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka informerar om senaste nytt från Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson