Det måste sägas!

Lisa Syrén samtalar med anhöriga och andra stöttepelare inom anhörigomsorg.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-01 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS