Samtal med anhöriga där någon i familjen har en funktionsnedsättning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2022-01-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson