Projekt Vuxensyskon från Bräcke Diakoni.

Målet har varit att uppmärksamma vuxna syskon och undersöka vilket stöd som efterfrågas.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2022-02-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson