Filmade föreläsningar

I höger meny kan du ta del av inspelningar av föreläsningar från konferenser och mötesdagar.

Senast uppdaterad 2021-08-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson