Nationell webbutbildning

Den nationella webbutbildningen: syfte, för vem, när och hur? Åsa Porathe, nationell projektledare.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-13 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson