Leif är morfar och anhörig

Leifs dotter led av psykisk ohälsa och för sex år sedan tog hon sitt liv. Leif berättar om hur morföräldrarna fick kliva in och kämpa för att barnbarnen skulle få den hjälp de inte fick från skola och psykiatri och om det viktiga stöd familjen får av SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Filmen är producerad av Röda Korsets Folkhögskola i samverkan med Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS