Responsiv kommunikation

Kommunikation uppstår i samspel mellan människor. Det innebär att all kommunikation sker i samspel med andra. Omgivningen, samspelspartnern är viktig för att stödja kommunikationen hos en person med flerfunktionsnedsättning. Samspelspartnern behöver veta vilket stöd som ska ges och det kan det vara bra att veta på vilken nivå en person befinner sig i sin kommunikationsutveckling.

Här presenteras kommunikationstrappan och vad omgivningen kan göra för att stödja personen att komma vidare i sin kommunikationsutveckling. Här visas även film på några personer som befinner sig på olika kommunikativa nivåer.

Responsiv kommunikation

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Britt Claesson, pedagog

 

Spontana handlingar

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Medvetna handlingar

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Medveten kommunikation

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Gemensam uppmärksamhet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Symbolkommunikation

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Symbolkombination

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Britt Claesson, pedagog

Senast uppdaterad 2021-03-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson