Peka, välja och styra

Här presenteras hur kommunikation med bilder går till. I filmen från projektets introduktionsutbildning får ni bland annat se hur Britt förbereder sin syster Monica på ett teaterbesök och ni får se film på Jonathan när han pekpratar med Victoria. Ni får även se filmer på några andra personer när de använder bilder i sin kommunikation.

Språk med olika sinnen och styrsätt

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Ingrid Mattson Müller, logoped och Britt Claesson, Pedagog

Ögonstyrd dator - direktpekning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Britt Claesson, pedagog

Direktpekning med surfplatta

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2021-03-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson