Kommunikativa signaler

Personer med flerfunktionsnedsättning har generellt färre och mer svårtolkade signaler. De behöver stöd med mycket i sin vardag och det är viktigt att omgivningen kan tolka och ge respons på personens signaler för att tillgodose individuella behov och önskemål. Att kartlägga en persons kommunikativa signaler och /eller omgivningens användning av kommunikativa signaler kan leda till ökad delaktighet och samspel.

Kartläggning av kommunikativa signaler del 1

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Susanna Müller, Logoped Hammarlyck Rehab

Kartläggning av kommunikativa signaler del 2

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Susanna Müller, Logoped Hammarlyck Rehab

Senast uppdaterad 2021-03-16 av Emelie Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson