Nätverksmötet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Metoden gemensam problemlösning används för att skapa en gemensam uppfattning om en persons sätt att kommunicera. I Kartläggningsfasen formuleras gemensamma mål för att öka personens delaktighet. I Åtgärdsfasen bestämmer nätverket vilka tillvägagångssätt som ska användas och därefter följer nätverket upp hur målen uppfylls.

Föreläsning

I föreläsningen ges instruktioner om hur arbetet med metoden Gemensam Problemlösning, GP går till.
Här visas instruktionen som är viktig att ha med när metoden används och här förevisas även hur tabellerna fylls i.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Ingrid Mattson Müller, Logoped

Senast uppdaterad 2021-03-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson