Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter med andra?

Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Gruppen träffas vid åtta tillfällen.

Samtalen sker via Zoom och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Under våren 2022 startar två nya grupper – en på dagtid och en på kvällstid!

Gruppen på dagtid träffas torsdagar, kl 09.00-11.00, den 20, 27 januari, 3, 17, 24 februari, samt 3, 17 och 24 mars.

Gruppen på kvällstid (snart fullbokad) träffas torsdagar, kl. 18.00-20.00, den 20, 27 januari, 3, 10,17, 24 februari, samt 3 och 10 mars.

Anmälan senast 18 januari 2022 till maria.blad@anhoriga.se

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-12-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson