Opratat

Opratat är en webbplats som tagits fram tillsammans med barn, i projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar. Projektet finansieras av Arvsfonden och drivs av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

Opratat.se handlar om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns filmer om vad barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar inte pratar om – och berättelser om hur man kan göra för att prata med varandra. Här finns också spel om känslor. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

160 barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar har intervjuats i projektet. I intervjuerna har vi hittat åtta teman som man döpt till:

  1. Jag har nå't, Temaopratat.se
  2. Säger inte hur jag mår,
  3. Behöver alltid hjälp,
  4. Är det mitt fel,
  5. Skäms dom?,
  6. Tar ansvar för andra,
  7. Framtiden?
  8. Kommer han att dö?

Filmerna och webbplatsen testas i pilotverksamheter över hela landet. Habiliteringar, korttids, barnboende, särskola, elevhälsa, LSS- och biståndshandläggare använder filmerna i sina verksamheter.

I november 2017 tog projektet slut och Nationellt kompetenscentrum anhöriga tog över webbplatsen.

 

Senast uppdaterad 2019-04-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson