Metoder och verktyg för stöd i arbetet med barn och vuxna.

I mötet med barn som anhöriga kan det underlätta att ha en metod eller modell att stödja sitt arbete mot. Vi har här samlat några av de metoder/modeller som används inom olika verksamheter både i Sverige men också i andra länder. Varje metod/modell presenteras kort tillsammans med kontaktuppgifter, eller med länk till en webbsida där du finner ytterligare information

Senast uppdaterad 2017-10-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson