Carina Kristensen om sin medverkan

"Jag är glad över att det här nätverket nu har kommit igång. Ända sedan mitt barnbarn Alicia föddes för snart 6 år sedan har jag sökt något forum där vi som är mor- o farföräldrar kan utbyta erfarenheter och ge varandra stöd.

Min dotter och jag kan prata väldigt öppet, men jag vill ju vara ett stöd för henne och inte belasta henne för mycket med min oro. Även min man och jag pratar väldigt mycket och stöttar varandra. Men att träffa andra i liknande situation där man både kan "prata av sig", ge varandra råd och utbyta erfarenheter känns som ett viktigt komplement för mig."

Brevet är också publicerat i vårt nyhetsbrev nr 1 2014.
Läs nyhetsbrevet

Senast uppdaterad 2016-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson