Du är inte ensam. Var med i våra nätverk!

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Vi erbjuder dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning att vara med i vår samtalsgrupp på webben.

Här får du chansen att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra. Nka bidrar med kunskap och erfarenhet.

Du behöver ha tillgång till dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling.

Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Varje nätverksgrupp består av 5-10 medlemmar och vi träffas varannan vecka vid totalt åtta tillfällen. Vi tar emot anmälningar kontinuerligt och skapar nya grupper allteftersom.

Välkommen att anmäla intresse här!

Se filmen med Britt som berättar om sin son Gabriel och sin medverkan i Lärande och stödjande näverk.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Mormor Marita berättar om sitt barnbarn Nino och om sin medverkan i nätverk med andra mor- och farföräldrar

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Klicka här för att läsa vad Gunilla Danrud med dottern Sara 4 år tycker om att vara med i Nka:s nätverk

Klicka här för att läsa om Jeanette Spångberg med sonen Carl 19 år,  om sin medverkan i nätverket.

Klicka här och läs om vad mormor Carina Kristensen skrev till oss efter sin medverkan i Nka:s far- och morföräldranätverk.

 

Kontakta gärna oss om du undrar över något:

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-12-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson