Call for abstracts


Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Du som vill presentera projekt, forskning eller annat arbete inom din/er verksamhet under konferensen Livets möjligheter 2022 kan nu skicka in ett abstrakt. 

Det finns tre olika presentationsformer: Seminarium (20 minuter), Workshop (40 minuter) och Poster. Vid inlämning av abstraktet får du välja önskad presentationsform (flera val är möjliga).

Abstraktet ska vara max 300 ord långt, exklusive disposition och förteckning över referenser.

Använd om möjligt rubrikerna:
• Bakgrund
• Syfte
• Metod
• Resultat
• Slutsats
• Eventuella referenser/källor

Lämna in abstrakt

Sista dag för inlämning är 15 juni 2022.

Observera att det är Linnéuniversitetet som tar emot ditt inskickade abstrakt. En bekräftelse på att vi mottagit ditt abstrakt kommer därför komma från Linnéuniversitetet.

Besked om accepterat abstrakt skickas ut löpande, men senast 1 september 2022. 

Alla accepterade presentatörer förväntas anmäla sig till konferensen. En del presentationer och abstrakt kommer efter konferensen att publiceras på Nka:s webbplats. Vissa föredrag kommer också att filmas och publiceras på www.anhoriga.se.

Läs mer om konferensen
Läs mer om temat

Vid frågor, kontakta oss på mail: livetsmojligheter@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2021-10-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson