Artiklar från 3rd International Young Carers Conference

På denna sida samlar vi artiklar från den tredje internationella Young Carers-konferensen som pågick den 3-6 maj 2021. Sidan uppdateras med nya artiklar allt eftersom. 

Invigning och öppningstal

– Vi måste lära mer om hur situationen ser ut för unga omsorgsgivare, vilka konsekvenser det kan få att vara ung omsorgsgivare och vilket stöd de själva upplever sig behöva. En grupp som behöver uppmärksammas än mer är barn och unga omsorgsgivare till första generationens invandrare.

Det konstaterade socialminister Lena Hallengren i sitt tal, när hon öppnade den tredje internationella Young Carers-konferensen, som också är slutkonferensen för EU Horizon 2020-projektet ME-WE. 

Läs mer om invigningen av konferensen

Hur kan vi öka medvetenheten om unga omsorgsgivare?

Ett av seminarierna som anordnades under konferensens första dag handlade om hur vi kan öka medvetenheten om unga omsorgsgivare bland allmänheten, personal och beslutsfattare. 

Läs artikeln från seminariet

Tal av Madeleine Buchner

Den internationella Young Carers-konferensens andra dag öppnades av Madeleine Buchner, grundare av Little Dreamers Australia. Madeleine Buchner pratade utifrån sina egna erfarenheter som syster och dotter till en sjuk bror och mamma, och berättade vad hon har lärt sig under de tolv år som hon har arbetat med Little Dreamers Australia.

Läs artikeln om Madeleine Buchners presentation

"Även de yngsta barnen behöver hjälp att identifiera sig som omsorgsgivare"

Reaching out to young carers and, in particular, hidden/forgotten groups. Det var titeln på ett av tisdagens seminarier. Där gavs fyra exempel på där det är extra svårt att identifiera, och därmed kunna ge stöd till unga omsorgsgivare.

Läs artikeln från seminariet

Tal av Saul Becker

Inledningstalare på den tredje konferensdagen var professor Saul Becker vid fakulteten för utbildning, Cambridge universitet. En verklig pionjär inom forskningen om unga omsorgsgivare och ambassadör för deras sak så väl i Storbritannien som internationellt. Hans anförande hade titeln "Reflections on thirty years of young carers´ research, policy an practice - progress and next step".

Läs mer om Saul Beckers tal

Samverkan ett viktigt skyddsnät för unga omsorgsgivare

Under onsdagen möttes unga omsorgsgivare från Eurocarers Young Carers Working Group och beslutsfattare från fyra europeiska länder i en dialog för att delge varandra erfarenheter från respektive länder. 

Läs artikeln från policydialogen

Senast uppdaterad 2021-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson