Träff i forskarnätverket barn som anhöriga

Tid
Ämne
Träff i forskarnätverket barn som anhöriga
Plats
Digitalt
Skapad

Den 21 september 2021 anordnar Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) en digital nationell nätverksträff i syfte att samla forskare som är verksamma inom området barn som anhöriga, att skapa nya kontaktytor mellan forskare och inspirera till samarbete, samt att vara ett nätverk som arbetar för att föra ut forskning om barn som anhöriga.

Frågor och anmälan tas emot av Pauline Johansson: pauline.johansson@lnu.se

Mer information kommer.

Senast uppdaterad 2021-03-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson